external image 34678_6847030.jpg


  • โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา


external image images.jpg


ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน เป็นรูปหลังคาบ้านทรงไทยลอยอยู่เหนืออักษรย่อบ.ล. และ ชื่อโรงเรียนบ้านหลวงวิทยา
ปรัชญาของโรงเรียน สติ ม โต สทา ภท.ทํ
คำแปล ผู้มีสติ เจริญทุกเมื่อ
คำขวัญของโรงเรียน การศึกษา พัฒนาคุณภาพ

อัตลักษณ์โรงเรียน
383294_202170729878135_100002556288149_391268_1025480025_n.jpg

ทรงผมนักเรียนชาย ม.ต้นที่ถูกต้อง388597_202170016544873_100002556288149_391257_966490220_n.jpg

ทรงผมนักเรียนหญิง ม.ต้นที่ถูกต้อง

392614_202169226544952_100002556288149_391216_1799076754_n.jpg

ทรงผมนักเรียนหญิง ม.ปลายที่ถูกต้อง

407104_202170949878113_100002556288149_391274_296554137_a.jpg

การแต่งกายชุดยุวกาชาดที่ถูกต้อง
407652_202170136544861_100002556288149_391262_405852849_n.jpg

การแต่งกายชุดนักเรียนชาย ม.ปลายที่ถูกต้อง
408885_202168686545006_100002556288149_391195_1989881522_n.jpg

การตัดผมของนักเรียนหญิงที่ผิดระเบียบ
409344_202168566545018_100002556288149_391189_1384724685_a.jpg


เด็กนักเรียนที่ผิดระเบียบที่เจาะหู
381749_202171349878073_100002556288149_391286_1513882844_n.jpg

การแต่งกายชุดลูกเสือที่ถูกต้อง